Kako koristiti

Kombinacije

SUPER LEVELLER naprava sastoji se od 3 dijela: baze (SL BASE), kape (SL CAP) i spojnika (SL STRIP). Kapa je rotirajući dio s kojim spajamo spojnik i bazu, univerzalna je i za višekratnu upotrebu. Spojnik je univerzalan, ali potrošni materijal. Baza dolazi u tri oblika (univerzalna, linearna, “T” i križna) i dvije debljine distancijera (1 mm, 2 mm). Univerzalna baza je bez distancijera, linearna ima dva nasuprotna distancijera, “T” ima tri distancijera raspoređena u obliku slova T. Križna ima četiri distancijera pod kutom od devedeset stupnjeva.

Univerzalna rotirajuća kapa

[SL CAP] Univerzalni rotirajući dio naprave za višekratnu upotrebu.

+

Baze

[SL BASE] Baza dolazi u tri oblika i dvije debljine distancijera: univerzalna bez distancijera, linearna (2 nasuprotna distancijera), "T" (3 distancijera) i križna (4 distancijera). Debljine distancijera su 1 mm i 2 mm za odgovarajuću debljinu fuge.

+

Bijeli univerzalni spojnik

[SL STRIP] Spojnik je element naprave koji povezuje bazu i kapu. Univerzalan je, što znači da uvijek koristite samo jedan spojnik, bez obzira na debljinu fuge i način postavljanja. Spojnik je jedini potrošni dio naprave. Kod skidanja naprave nakon sušenja pločica, spojnik se lomi.

1. korak

Nakon što ste nanijeli ljepilo na podlogu, krenite s polaganjem keramike. Nakon što ste postavili određeni broj pločica namjestite SL STRIP. Na njega nastavite polagati keramiku. Nakon što ste postavili keramiku, na SL STRIP umetnite SL BASE.

2. korak

Kad ste postavili SL BASE na njega postavite SL CAP. Pritisnite i kratkim zaokretom udesno nivelirajte pločice, odnosno pod. SL BASE se spušta okomito na pločice bez smicanja. Na taj način dovodi pod u ravninu.

3. korak

Nakon određenog vremena, kada se ljepilo osuši, zaokretom ulijevo odspojite SL CAP od SL BASE, pa zajedno uklonite od SL STRIP-a. Spremite ih do sljedećeg korištenja. SL STRIP napravljen je na način da puca prilikom laganog udarca u smjeru fuge. Nakon pucanja, uklonite ostatke.