EU projekt

www Superleveller

Naziv projekta: www Superleveller

Kratki opis projekta: Glavna aktivnost projekta jest izrada nove poslovne web stranice za obrt Sklad. Putem ove web stranice obrt Sklad prezentira inovirani proizvod Super leveller. Naime, istraživanjem potreba tržišta i inovativnim potencijalom vlasnika, vlasnik Davor Krizmanić je izumio proizvod Super leveller koji do sada nije zastupljen na tržištu te je podnio zahtjev za zaštitom istoga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH, a u postupku je i evaluacija zaštite na svjetskoj razini. Super leveller predstavlja napravu za postavljanje i nivelaciju keramičkih pločica ili nekih drugih pločastih materijala na ravnu površinu. Ovaj izum olakšava i ubrzava rad keramičara prilikom montaže keramičkih pločica, čime se u potpunosti gubi rizik smicanja keramičkih pločica za vrijeme postavljanja i prilikom njihovog sušenja. Super leveller keramičarima će ubrzati i olakšati proces postavljanja keramike i pomoći u niveliranju iste. S obzirom da se radi o proizvodu koji se tek lansira na tržište, marketing plan obuhvaća i izradu web stranice kojom bi se klijentima prezentirao ovaj inovirani proizvod.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Kreiranjem web stranice iz ovog projekta obuhvatit će se široko ciljno tržište koje ne obuhvaća isključivo područje Republike Hrvatske, već i klijente na području Europe. Sama atraktivnost i značajnost inoviranog proizvoda Super leveller te njegova prezentacija na web stranici otvara prostor i značajan je iskorak i za prodaju na području širem od Europe, stoga je višejezičnost web stranice imperativ.

Interaktivan odnos s klijentima putem web stranice Super leveller doprinijet će dinamičnim odnosima s klijentima te će biti ista biti efikasan alat u poboljšanju tržišne prisutnosti obrta Sklad kroz vidljivost inoviranog proizvoda na tržištu. Privlačiti će pažnju klijenata, pružiti im dodanu vrijednost, dugoročno ih zadržati, njegovati će odnos prema njima i time jačati lojalnost. Osnovni cilj izrade i implementacije web stranice iz ovog projekta jest doprinijeti vidljivosti inoviranog rješenja koje nudi Super leveller i dodatno istaknuti inovativnost obrta Sklad, a što će doprinijeti povećanju prihoda koje će se ostvariti prodajom ovog novog proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta:  116.875,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU:  65.450,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta:  09.10.2018.-09.10.2019.
Kontakt osoba za SKLAD obrt: Davor Krizmanić, mob. 091 252 95 16

www.strukturnifondovi.hr